نمونه کارهای ما

  • مشتری :شرکت تکنیک خزر
  • وب سایت :شرکت تکنیک خزر
  • تاریخ اجرا :1400/09/27
  • تکنولوژی :Asp.net core,Sqlserver,Stimolsoft

شرکت های موفق برای داشتن یک کسب و کار موفق نیاز به یک نرم افزار حسابداری و وب سایت شرکتی دارن.