برنامه نویسی تحت ویندوز, سی شارپ

آموزش متغییر ها در سی شارپ

اموزش سی شارپ|سی شارپ|اموزش مقدماتی تا پیشرفته سی شارپ|C#|آموزش پروژه محور سی شارپ|آموزش پروژه محور سی شارپ حسابداری|آموزش پروژه محور سی شارپ حسابداری

معرفی شناسه ها و انواع داده ها درC# (Data Types)

اغلب برنامه ها با دریافت داده ها، پردازش آنها و استخراج نتایج سروکار دارند. بنابراین ،داده ها نقش مهمی در برنامه نویسی ایفا میکنند.

هر زبان برنامه نویسی برای سرو کار داشتن با داده ها، انواعی را تدارک میبیند تا برنامه نویسان از آنها استفاده کنند.

#C زبانی با کنترل نوع قوی است. در چنین زبانی، نوع هر شی ءای که ایجاد میکنید، باید اعلان شود تا داده ها به درستی با یکدیگر ترکیب و پردازش گردند. در #C دو مجموعه از انواع داده ها وجود دارند:

  • انواع داده اولیه (آنهایی که زبان پیشنهاد میکند)
  • انواع داده ای که توسط برنامه نویس تعریف میشوند.

علاوه بر این در #C داده ها به دو دسته تقسیم میشوند:

  • انواع مقداری (value type)
  • انواع مرجع (reference type)

تفاوت اصلی بین انواع مقداری و انواع مرجع، چگونگی دخیره مقادیر آنها در حافظه است. توجه به نکات زیر مهم است:

  1. تمام انواع اولیه به جز شیء object و string ، انواع مقداری اند.
  2. تمامی انواعی که توسط برنامه نویس تعریف میشوند، به جز نوع ساختمان یا struct، از نوع مرجع اند.

 

استانداردهای نام گذاری شناسه (متغیرها)

قوانین نام گذاری

استاندارد camelCase

استاندارد PascalCase

انواع داده های ساده (Simple Data Type)

انواع داده های پیچیده یا ترکیبی (Complex Data Type)

معرفی متغیرهای شمارشی یا Enums

تعیین مقدار و مقداردهی اولیه

روش تبدیل داده ها به نوع object و برعکس (Boxing and UnBoxing)

Type Cast

Convert

Parse

String ها و کاراکترهای Escape

انواع داده اولیه

انواع اولیه ای که در #C آمده اند، به همراه اندازه آنها به بایت در جدول زیر آمده است. برخلاف ++C، در #C اندازه نوع int همیشه چهار بایت است.

برای اینکه تصمیم بگیرید از کدام اندازه مقادیر صحیح استفاده کنید (int ، short یا long)باید به اندازه ای که میخواهید ذخیره نمایید، توجه کنید.

بعنوان مثال نوع ushort فقط میتواند مقادیر از صفر تا ۶۵۵۳۵ را ذخیره نماید در حالیکه ulong میتواند مقادیر از صفر تا ۲,۲۹۴,۹۶۷,۲۹۵ را ذخیره کند. به عبارت دیگر باید نوع مورد نظرتان را طوری انتخاب کنید که کمترین حافظه را مصرف نماید.

انواع float، double و decimal اندازه و دقت های مختلفی دارند . برای بسیاری از اعداد کسری کوچک float کافیست. نوع char، کراکتر یونیکد را نشان میدهد.

انواع داده ی اولیه در #C

نوع اندازه بایت
byte یک بایت
char یک بایت
bool یک بایت
sbyte یک بایت
short دو بایت
ushort دو بایت
int چهار بایت
unit چهار بایت
float چهار بایت
double هشت بایت
decimal هشت بایت
long هشت بایت
ulong هشت بایت

متغیرها

متغیرها نامی برای کلمات حافظه اندکه داده ها در آنها قرار میگیرند و محتویات آنها ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر کند. برای مراجعه به متغیرها از نامشان استفاده میشود.

لذا متغیرها امکان نامگذاری برای کلمات حافظه را فراهم میکنند. برای نامگذاری متغیرها میتوان از ترکیبی از حروف a تا z یا A تا Z ، ارقام و خط ربط (_) استفاده کرد، به طوریکه اولین کراکتر آنها رقم نباشد.

نام متغیر میتواند با هر طولی باشد ولی ۳۱ کراکتراول آن مورد استفاده قرار میگیرد.

متغیرها محل ذخیره داده ها هستند و چون داده ها دارای نوع اند، متغیرها نیز باید دارای نوع باشند. قبل از بکار گرفتن متغیرها ، باید نوع آنها را مشخص کرد.

نوع متغیر، مقادیری را که متغیر میتواند بپذیرد و اعمالی را مشخص میکند که میتوانند بر روی آن مقادیر انجام شوند. تعریف متغیر بصورت زیر انجام میشود:

 

یک متغیر یا Variable بخشی از حافظه سیستم است که همانند یک اتاق برای نگهداری اطلاعات خاصی به کار می رود. متغیرها اساس کار برنامه های C# بوده و به صورت زیر، قابل تعریف هستند :

;< data type >   < name >

به عنوان مثال در کد زیر یک متغیر از نوع String به نام name را تعریف کرده ایم :

;int i, j, k
;char c, ch
;float f, salary
;double d


 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید