sqlserver, پایگاه داده

آموزش SQL Server – مقدماتی تا پیشرفته

آموزش sqlserver | sql server|دوره آموزش sql server|آموزش پایگاه داده sql server| آموزش کامل پایگاه داده sql server| آ موزش ساخت پایگاه داده در | sqlserver

SQL Server یکی از بهترین و محبوبترین نرم افزار هایی است که می تواند ما را در ساخت،
نگهداری و مدیریت بانک های اطلاعاتی یاری دهد. این نرم افزار در عین حال که بسیار قدرتمند و کامل می باشد
و می تواند تمام نیازهای مدیران بانک های اطلاعاتی را پوشش دهد، دارای محیطی گرافیکی بسیار روان و معمول می باشد
و انجام پیچیده ترین کارها را برای شما به ساده ترین روش های ممکن فراهم کرده است.

آموزش پایگاه داده SqlServer

دوره مقدماتی تا پیشرفته پایگاه داده SQLSERVER

فراگیری این دروس بستگی به دانشجو دارد که به راحتی ان را فرا بگیرید زودتر از موعد ان فرا می گیرید.

نتیجه این دوره برای دانشجو : به راحتی انواع دیتابیس ها را ساخته و و پرسو جو و جستجو را انجام داده و به راحتی در هر جا استخدام می شود.

مخاطبین دوره حرفه ای جامع Sqlserver

 • دانشجویان مورد علاقه به برنامه نویسی در هر رشته .
 • دانشجویان فارغ التحصیلی که برای ورود به بازار کار تلاش دارند.
 • کارمندان دولتی در هر سازمان برای ذخیره سازی اطلاعات که نیاز به پایگاه داده دارند.
 • تمامی افراد جامعه به نوعی همگام با تکنولوژی روز پیش می روند و برای موفقیت خود تلاش می کنند .

مشاوره قبل از خرید پکیج با مهندس زهیر صفری ۰۹۳۶۸۱۴۱۸۶۴

مشاهده سرفصل دوره

معرفی سرفصل ها آموزش بانک اطلاعاتی SQL SEVER

بخش ۱ پایگاه داده:

معرفی و قابلیت های SQL Server 2014

دسته بندی دستورات زبان SQL :

پیش نیازهای سخت افزاری برای نصب نرم افزار SQL server 2014:

نصب SQL Server 2014

طرح ریزی نصب

بروز رسانی در مقایسه با نصب گزینه به گزینه

Instance های دیتابیس ، فایلها ، مکانها ، گروههای فایلی و عملکرد

آشنایی با امکانات

بخش ۲ پایگاه داده:

مفاهیم دیتابیس

معماری ساخت دیتابیس و چطور به صورت بهینه تعریف کنیم

ساخت دیتابیس و به دو صورت

ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio

دستور CREATE در این دوره از آموزش SQL Server

ایجاد پایگاه داده

اتچ کردن دیتابیس

بخش ۳ پایگاه داده:

یادگرفتن ابزارهای تجاری

نامهای اشیاء در SQL SERVER

ایجاد و تغییر جداول در این دوره از آموزش SQL Server

Schema Name

انواع داده

بخش ۴ پایگاه داده:

آشنایی با بانک های اطلاعاتی SQL Server

نامگذاری توسط SQL SERVER

ساخت جدول ها به صورت کدنویسی و ویزارد

Identity

مباحث کامل RelationShip و مشکل دیاگرام

دستور پایگاه داده ALTER

ALTER DATABASE

ALTER TABLE

دستور DROP در این دوره از آموزش SQL Server

استفاده از ابزار GUI

بخش ۵:

کلید و محدودیتها CONSTRAINTS

انواع محدودیت CONSTRAINTS

دامنه محدودیت

محدودیت های موجود Entity Constraints

محدودیت های یکپارچگی ارجاعی

محدودیت نامگذاری

محدودیت های کلید در این دوره از آموزش SQL Server

محدودیت کلید اصلی Primary Key

محدودیت کلید خارجی Foreign Key

قیود UNIQUE

CHECK Constraints

DEFAULT Constraints

تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما

دستور TABLE

اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود

غیر فعال کردن محدودیت

نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می کنید

غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت

بخش ۶ پایگاه داده:

نرمالسازی

درک جداول

نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal

فرم اول نرمال

فرم دوم نرمال

فرم سوم نرمال

فرم چهارم نرمال

فرم پنجم نرمال

مثال عملی

تمرین

بخش ۷ پایگاه داده:

دستورالعملهای بنیادی

آشنایی با این که چطور مسایل مختلف را حل کنیم و نحوه تعریف حل مسایل می پردازیم ?

دستور FROM و SELECT

دستور WHERE

ORDER BY

تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY

قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING

دستور DISTINCT

دستور sql در TOP

اضافه کردن داده ها با دستور INSERT

Multirow Insert

دستور INSERT INTO . . . SELECT

دستور BULK INSERT

بروز رسانی با UPDATE

دستور DELETE

بخش ۸ پایگاه داده:

جداول موقت

آشنایی با SQL Server Common Table Expressions – CTE

جدول موقت :

انواع روشهای ایجاد جداول موقت

کار با CTE

ایجاد یک CTE غیر بازگشتی

ایجاد یک CTE بازگشتی

pivot Table در Sql Server

بخش ۹ پایگاه داده:

توابع:

Alias در اس کیو ال

تعریف متغیرها

تنظیم مقدار موجود در متغیر ها

بکار گیری توابع تجمعی Count_big , Count , Sum , Max , Min , Avg,

توابع بیشترین و کم ترین

تابع MAX

تابع MIN

توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql

نمایش قسمتی از تاریخ و زمان مثل ساعت

datepart

تابع datediff

توابع سیستمی سیتم تاریخ و ساعت

GETDATE

SYSDATETIME

DAY

MONTH

YEAR

DATENAME

DATEPART

DATEFROMPARTS

DATETIME2FROMPARTS

DATETIMEFROMPARTS

DATETIMEOFFSETFROMPARTS

SMALLDATETIMEFROMPARTS

TIMEFROMPARTS

DATEDIFF

DATEADD

EOMONTH

ISDATE

ISDATE

بخش ۱۰ پایگاه داده:

توابع پیشرفته

توابع منطقی
CHOOSE
Iff
بررسی تابع های تهی
ISNULL
NULLIF
COALESCE
توابع ارزیابی CASE
CURRENT_USER
ISDATE
ISNULL
ISNUMERIC

توابع تحلیلی (Analytic) در SQL Server
LAG
LEAD
NULLIF
SESSION_USER
SESSIONPROPERTY
SYSTEM_USER
USER_NAME
توابع پنجره ای
ROW_NUMBER
RANK, DENSE_RANK و NTILEتبدیل
دستور Rank
تابع ()ROW_NUMBER
دستور ()DENSE_RANK
تابع (NTILE(n

بخش ۱۱ پایگاه داده:

توابع تبدیل کننده

 • Cast
 • Convert

بخش ۱۲ پایگاه داده:

استفاده از عملگر ها

UNION

UNIONALL

INTERSECT

EXCEPT

عملگر MINUS

NOT IN

NOT EXISTS

OUTER APPLY

تفاضل متقارن

مجموعه توانی (Power Set)

بخش ۱۳ پایگاه داده:

پیوندها

Self JOIN

SQL Equi Join

SQL non Equi Join

ترکیب داده های جدول با JOIN

انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN

بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN

OUTER JOIN

سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر

دیدن هر دو طرف با FULL JOIN

LEFT EXCLUDING JOIN
RIGHT EXCLUDING JOIN
OUTER EXCLUDING JOIN

درک CROSS JOIN

بررسی دستور جایگزین برایJOIN

جایگزین INNER JOIN

جایگزین OUTER JOIN

جایگزین CROSS JOIN

نمایش نتایج با UNION

بخش ۱۴ پایگاه داده:

پرس و جو ها (QUERIES)

Subquery چیست؟

ایجاد Subqueries مرتبط

ایجاد یک Subquery تو در تو

کاربا Correlated Subqueries(پرسش فرعی همبند)

کاربا NON-Correlated Subqueries(پرسش فرعی غیر همبند)

جداول مشتق شده derived table

استفاده از عملگر EXISTS

دستور MERGE

ارتباط OUTPUT و دستور merg

مثال

بخش ۱۵ پایگاه داده:

جستجو در پایگاه داده

عملگر IN در sql server

عملگر BETWEEN در اسکیوال

جستجوی فارسی

بخش ۱۶ پایگاه داده:

ساختارهای INDEX

ساختارهای INDEX

آشنایی با انواع ایندکس‌ها

مفهوم صفحه (Page)

وسعت (Extent)

آشنایی با انواع ساختارهای رایج ذخیره‌سازی داده‌ها در SQL Server

ستونهای پراکنده Sparse Columns

B-Trees

دستور CREATE INDEX

ایجاد، تغییر و حذف شاخص

انواع ایندکس

۱) UNIQUE

۲) انتخاب خوشه اول Clustered Index

ایندکس غیرخوشه‌ای NONCLUSTERED

برای فعال کردن یا غیر فعال کردن یک ایندکس

Filtered Indexes

استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor

Fragmentation

تمرین

بخش ۱۷ پایگاه داده:

View

view چیست ؟

 • · ویرایش نمایه ها با T-SQL
 • حذف Views

مزایای View

 • ایجاد و ویرایش Views در Management Studio
 • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری

Indexed (Materialized) Views

Indexing an Aggregate View

بخش ۱۸ پایگاه داده:

اسکریپت نوشتن و BATCHES

درک مبانی اسکریپت

انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE

تعریف متغیرها

۱) متغییرهای محلی (Local)

۲-متغییرهای عمومی (Global)

بازیابی مقادیر IDENTITY

تولید SEQUENCES

SQL داینامیک با استفاده از فرمان EXEC

فهمیدن خطرات Dynamic SQL

استفاده از دستورات Control-of-Flow

دستور IF . . . ELSE

حلقه با دستور WHILE

عبارت های که در دستورات شرطی برای ادامه و پایان دادن شرط

الف : CONTINUE Statement

ب: BREAK Statement

پ: GOTO Statement

دستور WAITFOR

بخش ۱۹ پایگاه داده:

کار با دستور مدیریت خطا Try-Catch

گرفتن خطاها

بلاکهای Try-Catach تو در تو

بدست آوردن مشخصات خطا

ERROR_MESSAGE :

ERROR_NUMBER

: ERROR_LINE

ERROR_PROCEDURE

ERROR_SEVERITY

RROR_STATE

پاس دادن خطاها (کلیدواژه ی throw)

جهت ایجاد یک خطا RAISERROR

بخش ۲۰ پایگاه داده:

STORED PROCEDURES

مزایای Stored Procedure

مکالمات برای روش های ذخیره شده ی SQL Server

ساخت یک EXEC Stored Procedure در SQL

تغییر رویه ذخیره شده با ALTER

حذف SP

Parameterizing Sp انتقال پارامتر

تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی

استفاده RETURN

استفاده از کلمه Output

استفاده از ERROR @@

استفاده ازERROR @@ در Sp

استفاده از Try Catch در روش های ذخیره شده ی

رمزگذاری رویه‌های ذخیره شده

آشنایی با SET NOCOUNT و دلیل استفاده از آن در SP ها

Stored Procedure های سیستمی برای نظارت بر SQL Server

رفع اشکال Debugging

بخش ۲۱ پایگاه داده:

تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS

Transactions چیست؟

دستورات و فرامین تراکنش

ACID Transactions

آشنایی با عملگر تراکنش

Auto Commit Transaction

Explicit Transaction

Implicit Transaction

مدیریت تراکنش در Transact-SQL

استفاده از BEGIN TRAN

استفاده ازCOMMIT TRAN

استفاده ازSAVE TRAN

استفاده از ROLLBACK TRAN

فعال کردن تراکنش های ضمنی

قفل گذاری روی اطلاعات

رمزنگاری کلید Asymmetric:

مزایای استفاده از تکنیک رمزنگاری:

مدیریت سطح جداسازی و منابع مورد نیاز تراکنش (Isolation Level)

مثال ها

بخش ۲۲ پایگاه داده:

Trigger چیست؟

انواع تریگر

ساختار تریگر

نحوه نگارش trigger برروی تغییر اطلاعات جداول

حذف Triggers

استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها

استفاده از trigger برای پیام های خطا سفارشی

Triggers ها تو در تو

Triggers ها بازگشتی

INSTEAD OF Triggers

Instead of Delete Trigger

Instead of Insert Trigger

Instead of Update Trigger

فعالسازی و غیر فعال کردن تریگر

استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED

مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger

()EventData

مثال ها

تمرین

بخش ۲۳ پایگاه داده:

توابع تعریف شده توسط کاربر

UDF چیست ؟

تفاوت Stored Procedure و Function در SQL Server

تعریف یک تابع

تخصیص یک اسم به تابع

فراخوانی تابع

نگهداشت تابع

ویرایش اسم تابع

حذف تابع

اعلان متغیرهای محلی

پارامترهای یک تابع

دسته بندی توابع UDF

۱) توابع اسکالر(scalar)

۲) توابع جدولی تک خطی(inline)

۳) توابع جدولی چند دستوری(multistatement)

۴) توابع CLR

مثال از توابع و کاربرد در درج و بروزرسانی

تمرین

بخش ۲۴ پایگاه داده:

تهیه Backup و روشهای بازیابی(Backup Database Backup Recovery and Maintenance)

بکاپ گیری

انواع مدل ریکاوری

۱) RECOVERY FULL

۲) RECOVERY SIMPLE

۳) RECOVERY BULK_LOGGED

Offline سازی بانک اطلاعاتی

Back up کردن بصورت Wizard

۱) Full backups

۲) Transaction Log

۳) Differential Backup

۴) File Backups

۵) آموزش بکاپ گرفتن از Filegroup

۶) Partial Backups

۷) آموزش بکاپ گرفتن از فایل LOG

آموزش Backup گیری خودکار از Database های SQL سرور

بازیابی دیتابیس

Restore کردن بصورت Wizard

Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql

۱) RESTORE HEADERONLY

۲) RESTORE LABELONLY

۳) RESTORE FILELISTONLY

۴) RESTORE DATABASE

بازگردانی یک بک آپ transaction log:

بازگردانی فایل های transaction log متعدد (NORECOVERY)

بازگردانی یک بک آپ differential

بازگردانی بک آپ های transaction log متعدد با استفاده از یک فایل بک آپ:

۵) RESTORE LOG

۶) RESTORE VERIFYONLY

گزینه های SQL Server Restore

RECOVERY

NORECOVERY

STATS

REPLACE

MOVE

STOPAT

بازگردانی فایل گروپ

Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی به صورت کد نویسی

بخش ۲۵ پایگاه داده:

نقش ها

قوانین و پیش فرض ها

Rules

حذف قوانین

تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض

ساخت script

مثال

تمرین

بخش ۲۶ پایگاه داده:

انواع پربس و جو و کوئری از دیتابیس های مختلف که بر انواع گزارشات مسلط شویم

بخش ۲۷:

پروژه عملی ساخت دیتابیس:

ساخت دیتابیس رستوران و گرفتن پرسوجوهای مختلف به صورت کاربردی

بخش ۲۸:

تحلیل دو دیتابیس کاربردی و معرفی پرسو جوها و تحلیل ان به دانشجویان تا با ساختار دیتابیس ها آسنا شوند

 1. تحلیل دیتابیس فروشگاه حسابداری
 2. انبار داده

بخش ۲۹:

وارد کردن داده اکسس و اکسل به اسکول

بخش ۳۰:

انواع سورسها و دیتابیس مختلف برای تحلیل دانشجو

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید